sif-jauns-kras


Students: tagadnes ieguldījums nākotnē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotais projekts ļaus informēt Latvijas augstskolu un koledžu studentus par iespējām iesaistīties studējošo interešu pārstāvniecībā, piesaistīt aktīvistus darbībai augstskolu pašpārvaldēs un LSA, kā arī sagatavot šībrīža aktīvistus līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos institucionālā vai nacionālā līmenī, tā stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros tiks organizēts Latvijas augstākās izglītības un kompetenču seminārs "LAIKS", Studentu līderu forums, informatīvā kampaņa "Zināt, mācēt, darīt!", seminārs "Kam rūp students?", kā arī nodrošināta dalība Baltijas nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē ( Baltic Organizational Meeting) Lietuvā.

Realizējot projektu, plānots palielināt studentu pilsonisko līdzdalību, aktīvu dalību augstskolu studējošo pašpārvaldēs un augstskolu lēmējinstitūcijās, kā arī stiprināt studējošo pārstāvniecības cilvēkresursu kapacitāti un profesionālo ompetenci.

Projektā noteikošajos semināros piedalīsies studējošo pašpārvalžu aktīvisti, bet kampaņa jebkuram studentam ļaus izzināt iespējas iesaistīties studējošo interešu pārstāvniecībā.

предоставил финансирование: 15415,54 EUR / 10 834.10 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/049
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Studentu apvienība"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.04.2019.-31.10.2019.