Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Sabiedrisko dzīvnieku inspektoru kustība – dzīvnie[..]

sif-jauns-kras


Sabiedrisko dzīvnieku inspektoru kustība – dzīvnieku un sabiedrības interešu sardzē!

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Description

Projektā paredzēts virzīties uz Nodibinājuma ilgtermiņa mērķa sasniegšanu – sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru tiesību un pienākumu nostiprināšanu normatīvajos aktos un sabiedrisko inspektoru apmācības programmas - vadlīniju izstrādi, brīvprātīgo darbu, kas balstīts uz kompetentām zināšanām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Projekta laikā plānota regulāra līdzdalība ar valsts un pašvaldības institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības nozarē.

Mērķa sasniegšanai plānotās aktivitātes: balstoties uz veiktajiem pētījumiem, izstrādāta apmācību programma; uzturēta un aktualizēta informācija portālā http://www.dzivniekupolicija.lv; sniegtas e-konsultācijas (juridiskos un portāla lietošanas jautājumos); līdzdarbošanās valsts un pašvaldības institūcijās tiesību aktu pilnveidošanā; organizēts un koordinēts brīvprātīgo darbs, attīstot un nostiprinot dzīvnieku policiju – sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības kustību; turpināta un pilnveidota sadarbība ar Latvijas dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku aizsardzības organizācijām; 2019.gada oktobrī Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā realizēts Labdarības pasākums Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju atbalstam.

Projekts kā organizācijas darbības atbalsts plānots 10 mēnešu periodā visā Latvijas teritorijā.

Projekta tiešā mērķa grupa: Nodibinājuma darbinieki, brīvprātīgie palīgi un sadarbības partneri (dzīvnieku patversmes un dzīvnieku aizsardzības organizācijas).

Information

Amount of Grant Awarded: 16996,73 EUR / 11 945.37 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/055
Project Promoter: Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2019.-31.10.2019.

Documents

Documents