sif-jauns-kras


"Satori.lv" lasītāju ziedošanas kampaņas stratēģijas izstrāde un informatīvās kampaņas par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu īstenošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta uzdevums ir izstrādāt interneta žurnāla "Satori.lv" ziedošanas kampaņu, kuras ietvaros realizēt informatīvu kampaņu par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu. Projekta pamata mērķauditorija ir interneta žurnāla "Satori.lv" lasītāji un potenciālie ziedotāji. Sekundārā mērķauditorija ir plašāka sabiedrība.

Projekta galvenās aktivitātes ir ziedošanas kampaņas stratēģijas un koncepcijas izstrāde, informatīva video par ziedošanu kā pilsoniskas līdzdalības veidu producēšana un izplatīšana, publiskas diskusijas organizēšana un transkripcijas publicēšana interneta žurnālā "Satori.lv". Projekta mērķis ir vairot iedzīvotāju izpratni par demokrātijas pamatprincipiem un to gatavību ziedot NVO, kas stiprina demokrātiskas vērtības, šādi palielinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.

Projekts tiek īstenots visā Latvijā (internetā).

Plānotais rezultāts ir iedzīvotāju lielāka informētība par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu, kā arī pārdomāta "Satori.lv" ziedošanas kampaņa, kuru īstenojot, savāktie ziedojumi ļaus veidot nekomerciālu, neatkarīgu mediju, kas attīsta iedzīvotājos kritisko domāšanu, izpratni par dažādu sabiedrības grupu vajadzībām, demokrātiskām vērtībām un cilvēktiesībām, cīnās pret diskrimināciju un naida runu, popularizē gan NVO darbību, gan pilsonisko līdzdalību.

предоставил финансирование: 13659,05 EUR / 9 599.63 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/030
Исполнитель проекта: Biedrība "Ascendum"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.05.2019.-31.10.2019.