Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzī[..]

sif-jauns-kras


Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projektu veido trīs aktivitāšu grupas:
1. Projekta ietvaros PROVIDUS veiks sabiedrības interešu aizstāvību un sniegs ekspertīzi valsts institūcijām un lēmumu pieņēmējiem rīcībpolitikas veidošanas un uzraudzības procesos PROVIDUS darbības jomās - migrācijas, politisko partiju, pretkorupcijas, kā arī drošas un kvalitatīvas būvniecības jomās. Sabiedrības interešu aizstāvība notiks gan piedaloties darba grupās, komisijas un padomēs, gan sagatavojot atzinumus par rīcībpolitikas jautājumiem.
2. Publicējot atzinumus savā mājas lapā www.providus.lv (kā arī sociālajos tīkos) un rīkojot publiskās diskusijas, PROVIDUS informēs un izglītos sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem savās darbības jomās, skaidrojot rīcībpolitikas risinājumu ietekmi un nozīmi.

Projekta ietvaros PROVIDUS informēs sabiedrību gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs par sabiedriskās līdzdalības jēgu un iespējām.

Amount of Grant Awarded: 16997,42 EUR / 11 945.85 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/IAS/012
Project Promoter: Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2019.-31.10.2019.