sif-jauns-kras


Atbalsts NVO ieguldījumam cilvēktiesību izglītībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Mērķa grupas:

1) biedrība un tās brīvprātīgie - jaunieši un 2) sabiedrības locekļi, kas izmantos projekta rezultātus izglītošanās mērķiem.

Vieta: Latvija.

Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti:
- Cilvēktiesību izglītības satura veidošana iniciatīvas Cilvēktiesību Ziņotājs ietvaros, gatavojot ziņu un viedokļu rakstus par Latvijai aktuālo cilvēktiesībās
- Brīvprātīgo, īpaši jauniešu, iesaiste cilvēktiesību izglītības aktivitātēs iniciatīvas Cilvēktiesību Ziņotājs ietvaros, to zināšanu un kompetenču celšana cilvēktiesību izglītības satura veidošanā, jomas veicināšanā un medijpratībā
- Cilvēktiesību izglītības jomā veidotā satura efektīva izplatīšana gan caur sabiedrībai brīvi pieejamu un modernu iešsaistes platformu Cilvēktiesības.info, gan arī sociālajiem medijiem (TW, FB), kuriem ir īpaši liels potenciāls sasniegt plašāku sabiedrību
- NVO un valsts institūciju iesaiste un līdzdalības koordinēšana Cilvēktiesību Ziņotāja satura veidošanā un rezultātu izplatīšanā
- Projekta izstrāde finansējuma piesaistei cilvēktiesību izglītības jomas politikas eidošanai un ieviešanai sadarbībā ar publisko sektoru

Šo aktivitāšu rezultātā tiks nodrošināta brīvprātīgo aktīva iesaiste pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, kā arī veicināta sabiedrības, uz ko vērstas cilvēktiesību izglītības aktivitātes, izpratne par cilvēktiesībām, iespējām tās aizstāvēt un demokrātijas pamatprincipiem, kā arī līdzdalības iespējām demokrātiskos procesos.

предоставил финансирование: 16992,07 EUR / 11 942.09 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/022
Исполнитель проекта: Biedrība "Baltic Human Rights Society"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.