Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstī[..]

sif-jauns-kras


Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstībai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekta "Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstībai", kas tiek īstenots laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim, aktivitātes notiek Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes un Gulbenes novados.

Projekta mērķi: 1) nodrošināt Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra darbību ilgtermiņā; 2) nodrošināt kvalitatīvas aktuālās informācijas pieejamību un izglītības pasākumus Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadu nevalstisko organizāciju, neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un citiem interesentiem; 3) veicināt reģiona NVO labās prakses apmaiņu un savstarpējo sadarbību; 4) īstenot saprotamu, efektīvu un dabai draudzīgu Alūksnes novada Sabiedrības centra darbību.

Projekta laikā paredzēts nodrošināt un attīstīt biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" darbību, kvalitatīvi uzturēt un attīstīt Alūksnes novada Sabiedrības centra darbību, organizēt Vides konferenci, sadarbojoties vismaz 4 NVO, sniegt konsultācijas par NVO jomas jautājumiem ikvienam interesentam, noorganizēt 5 seminārus NVO pārstāvjiem, vadīt 12 nodarbības par pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu reģiona skolās, piedāvāt jauna veida pieredzes apmaiņas pasākumu 8 NVO pārstāvjiem – darba ēnošanu.

Amount of Grant Awarded: 16996,52 EUR / 11 945.22 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/013
Project Promoter: Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Place of implementation: Alūksnes, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadi
Duration of the project: 01.01.2019.-31.10.2019.