sif-jauns-kras


Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta "Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstībai", kas tiek īstenots laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim, aktivitātes notiek Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes un Gulbenes novados.

Projekta mērķi: 1) nodrošināt Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra darbību ilgtermiņā; 2) nodrošināt kvalitatīvas aktuālās informācijas pieejamību un izglītības pasākumus Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadu nevalstisko organizāciju, neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un citiem interesentiem; 3) veicināt reģiona NVO labās prakses apmaiņu un savstarpējo sadarbību; 4) īstenot saprotamu, efektīvu un dabai draudzīgu Alūksnes novada Sabiedrības centra darbību.

Projekta laikā paredzēts nodrošināt un attīstīt biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" darbību, kvalitatīvi uzturēt un attīstīt Alūksnes novada Sabiedrības centra darbību, organizēt Vides konferenci, sadarbojoties vismaz 4 NVO, sniegt konsultācijas par NVO jomas jautājumiem ikvienam interesentam, noorganizēt 5 seminārus NVO pārstāvjiem, vadīt 12 nodarbības par pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu reģiona skolās, piedāvāt jauna veida pieredzes apmaiņas pasākumu 8 NVO pārstāvjiem – darba ēnošanu.

предоставил финансирование: 16996,52 EUR / 11 945.22 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/013
Исполнитель проекта: Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Место реализации: Alūksnes, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadi
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.