sif-jauns-kras


Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitāti sabiedrības līdzdalības veicināšanai dabas aizsardzības jomā, tādējādi dodot ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā Latvijā.

Mērķi plānots sasniegt, veicinot dažādu vecumu, profesiju un tautību cilvēku iesaisti pilsoniskajās dabas aizsardzības aktivitātēs un organizējot brīvprātīgo darbu.

Projekta mērķa grupas ir LOB darbinieki, biedri un vietējo grupu dalībnieki, kā arī plašāka sabiedrība, tajā skaitā sabiedrības daļa bez iepriekšējas saskares/zināšanām par dabas aizsardzību, it īpaši jaunieši.

Projekta ietvaros plānoti četru līmeņu pasākumi sabiedrības iesaistei:
1) plašākas sabiedrības (it īpaši jauniešu) sasniegšana, izmantojot sociālos tīklus;
2) dabas izziņas un sadarbības aktivitātes ieinteresētajai sabiedrības daļai (piemēram, Putnu dienas, LOB Ģimeņu dienas u. c.);
3) iespēja iesaistīties LOB aktivitātēs, veicot brīvprātīgo darbu;
4) LOB biedru viedokļu paušana un biedru interešu aizstāvība, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos.

Projektā veiktās dabas izziņas un komunikācijas aktivitātes paaugstinās sabiedrības apziņu par Latvijas dabu kā būtisku vērtību un būs priekšnoteikums pilsoniskās aktivitātes pieaugumam dabas aizsardzības jautājumos. Sagaidāms, ka projekta rezultātā palielināsies LOB biedru un reģionālo grupu dalībnieku, it īpaši jauniešu, skaits, un sabiedrība aktīvāk iesaistīsies interešu aizstāvībā dabas aizsardzības jomā.

предоставил финансирование: 16493,62 EUR / 11 591.78 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/047
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.03.2019.-31.10.2019.