sif-jauns-kras


BEZVESTS.LV darbības nostiprināšana, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību, kā arī nodrošinātu brīvprātīgā darba aktivitāšu iniciatīvu veicināšanu

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta ietvaros laika posmā no 05.2019. līdz 10.2019. biedrība BEZVESTS.LV ir paredzējusi īstenot šādas aktivitātes un sasniegt sekojošus plānotos rezultātus:
1. Meklētāji ar termovīzoru (termālo kameru) sniegs neaizstājamu palīdzību vēl pie dzīvības esošu personu atrašanā.
2. Meklētāji (kinologi) ar suņiem ir nepārtraukti jāapmāca, tāpēc nepieciešams regulāri pilnveidot kinologa zināšanas par suņa speciālo sistemātisku apmācību un darba iemaņu izstrādāšanu un uzturēšanu.
3. Meklētāji ūdenslīdēji (nirēji) ūdenī atrodas pastāvīgi paaugstināta riska zonā, līdz ar to nepieciešams pilnveidot un attīstīt ūdenslīdējiem (nirējiem) specifiskās iemaņas.
4. Koordinatori telefonoperātori ir paši pirmie, kuri reaģē uz bezvēsts pazudušo personu paziņojumiem, līdz ar to ir akūti svarīgi pārzināt un pārvaldīt telefonsarunu komunikācijas īpatnības kritiskās situācijās, pilnveidot spējas komunicēt ar cilvēkiem, kuri atrodas stresa stāvoklī.
5. Meklētājiem no gaisa ar drona palīdzību ir svarīgi apgūt bezpilota lidaparātu specifikāciju.
6. Meklētājs (pilots) no gaisa ar paraplāna palīdzību ir ļoti nepieciešams un neatsverams palīgs situācijās, kad nepieciešams pārmeklēt plašu teritoriju, kur potenciāli varētu būt bezvēsts pazudis cilvēks.
7. Pastāvīgie brīvprātīgie ir visa pamats, lai varētu veikt meklēšanas operācijas gaisā, uz zemes, uz ūdens un ūdenī. Tāpēc organizācija BEZVESTS.LV plāno no 10 pastāvīgajiem brīvprātīgā darba veicējiem piesaistīt un palielināt to skaitu līdz pat 50 cilvēkiem.

предоставил финансирование: 16932,00 EUR / 11 899.88 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/037
Исполнитель проекта: Biedrība "BEZVESTS.LV"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.05.2019.-31.10.2019.