sif-jauns-kras


Mācies, dari, iesaisties!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu Latvijā, palielinot ikviena iedzīvotāja, bet jo īpaši skolēnu, skolotāju, studentu, interešu izglītības iestāžu, vecāku, kompetenci ilgtspējīgas attīstības jautājumos, tādējādi stiprinot sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā.

Šo mērķi Bērnu Vides skola realizēs, koordinējot dažāda mēroga vides izglītības projektus, kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem organizējot darbnīcas un diskusijas publiskos izglītojošos pasākumos, gatavojot un izplatot izglītojošu informāciju par labās prakses piemēriem vides izglītībā, līdzdarbojoties valsts organizāciju konsultatīvajās padomēs un darba grupās. Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot organizācijas finansējuma piesaistes stratēģijas un paaugstināt savu biedru kompetenci dažādos ar ilgtspējīgu attīstību saistītos jautājumos.

Amount of Grant Awarded: 14064,60 EUR / 9 884.66 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/058
Project Promoter: Biedrība "Bērnu Vides skola"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 02.01.2019.-31.10.2019.