sif-jauns-kras


Mācies, dari, iesaisties!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu Latvijā, palielinot ikviena iedzīvotāja, bet jo īpaši skolēnu, skolotāju, studentu, interešu izglītības iestāžu, vecāku, kompetenci ilgtspējīgas attīstības jautājumos, tādējādi stiprinot sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā.

Šo mērķi Bērnu Vides skola realizēs, koordinējot dažāda mēroga vides izglītības projektus, kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem organizējot darbnīcas un diskusijas publiskos izglītojošos pasākumos, gatavojot un izplatot izglītojošu informāciju par labās prakses piemēriem vides izglītībā, līdzdarbojoties valsts organizāciju konsultatīvajās padomēs un darba grupās. Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot organizācijas finansējuma piesaistes stratēģijas un paaugstināt savu biedru kompetenci dažādos ar ilgtspējīgu attīstību saistītos jautājumos.

Piešķirtais finansējums: 14064,60 EUR / 9 884.66 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/058
Projekta īstenotājs: Biedrība "Bērnu Vides skola"
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 02.01.2019.-31.10.2019.