sif-jauns-kras


Informācijas tīkls

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekta „Informācijas tīkls" mērķis ir informēt sabiedrību, ārstus, sociālos darbiniekus un citus par Latvijas Neredzīgo biedrības darbu un sniegtajām iespējām cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku skaitu cilvēku tiks organizēta informatīva kampaņa Esplanādē, 5. augustā, kur Biedrības un tās saistīto organizāciju pārstāvji stāstīs Rīgas iedzīvotājiem un viesiem par Biedrības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem un dos iespēju ikvienam izmēģināt pielāgotos sporta veidus. Visas dienas garumā uzstāsies Biedrības pašdarbnieki no visas Latvijas.

Baltā spieķa dienā 15. oktobrī, Rīgas Motormuzejā tiks organizēta konference acu ārstiem, ģimenes ārstiem, sociālajiem darbiniekiem un valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Konferencē tiks sniegta detalizēta informācija par Biedrības sniegtajām iespējām sociālās rehabilitācijas, tehnisko palīglīdzekļu un citas jomās. Konferences otrajā daļā tiks organizētas vairākas paneļdiskusijas par cilvēkiem ar redzes traucējumiem aktuāliem jautājumiem kā nodarbinātība.

Pēc projekta īstenošanas tiks paplašināts to cilvēku loks, kas ir informēti par Biedrības darbību un tās sniegtajiem pakalpojumiem gan speciālistu, gan iedzīvotāju vidū. Tādējādi tiks radīti apstākļi, kur cilvēki, kas saskārušies ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu, uzzinās par viņu iespējām un tiesībām, kā arī Biedrības sniegtajiem pakalpojumiem efektīvāk kā līdz šim. Pēc dalības konferencē nozaru speciālisti iegūs padziļinātas zināšanas par cilvēku ar redzes traucējumiem tiesībām un iespējām, ko turpmāk varēs izmantot savā ikdienas darbā.

Amount of Grant Awarded: 10736,17 EUR / 7 545.42 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/038
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Neredzīgo biedrība”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.06.2019.-31.10.2019.