Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2019 > Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras inst[..]

sif-jauns-kras


Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE” darbības stiprināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta iesniedzējs ir Kultūras un mūžizglītības institūts "VITAE". Organizācija savu darbību ir uzsākusi salīdzinoši nesen (>3 gadi), taču jau šobrīd ieņem vadošu pozīciju izglītības jomā, jo ik gadu kursos piedalās ap 5 500 pedagogi no izglītības iestādēm visā Latvijā, turklāt visās aktivitātēs iesaistās vairāk kā 10 000 pedagogu gada laikā.

Projekta Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE" darbības stiprināšanai mērķis ir veicināt izglītībā nodarbināto interešu pārstāvniecību valsts iestādēs, kā arī stiprināt Mūžizglītības un kultūras institūta "VITAE" darbības kapacitāti, nodrošinot ikdienā nepieciešamos resursus biedrības darbībai un attīstībai 2019.gadā.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri – 26 personas un vēl aptuveni 20 sadarbības partneru pārstāvji, kas vairākās apmācību un interešu aizstāvības aktivitātēs piedalās, lai veicinātu izglītības attīstību, tās pieejamību un padarītu to mūsdienīgāku, iekļaujot aktīvas pilsoniskās sabiedrības elementus. Projekta rezultātā tiks nodrošinātas zināšanas par līdzdalības iespējām, tiks attīstīti interneta resursi biedrības darbībai, tiks veicināta Latvijas pedagogu interešu pārstāvniecība tādās iestādēs kā IKVD un VISC, kā arī stiprināts VITAE biroja darbs, efektivizējot organizācijas darbību (projektspējas apmācības un apmācības par līdzdalības iespējām Latvijā).

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 01.janvāra līdz 31.oktobrim (10 mēneši).

Piešķirtais finansējums: 13041,78 EUR / 9 165.82 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/057
Projekta īstenotājs: Biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"”
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2019.-31.10.2019.