Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Labo darbu nedēļa 2019

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Lai aicinātu Latvijas sabiedrību būt aktīviem valsts pilsoņiem un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, jau vienpadsmito gadu pēc kārtas no 07. līdz 13.oktobrim, nevalstiskā organizācija „Palīdzēsim.lv" īstenos akciju „Labo darbu nedēļa 2019", kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti paveikt sabiedrībai un valstij nozīmīgus darbus, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Labos darbus akcijas dalībnieki tiek aicināti reģistrēt īpaši izveidotā mājās lapā, lai varētu veikt uzskaiti, kā arī citi Latvijas pilsoņi iedvesmoties labajiem darbiem.

Projekta mērķgrupa ir Latvijas iedzīvotāji dažādos Latvijas reģionos, īpaši aicinot iesaistīties mācību iestādes, tādējādi audzinot bērnos un jauniešos pilsonisko līdzdalību un būt sociāli atbildīgiem un aktīviem mazajiem pilsoņiem.

Galvenās aktivitātes ir sabiedrības informēšana par akciju, tās norisi un rezultātiem, kā arī Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās brīvprātīgajam darbam, veicinot pilsonisko līdzdalību. Rezultātiem un akcijas norisei var sekot līdzi interaktīvajā mājas lapā: http://labodarbunedela.palidzesim.lv/ , kurā reģistrēti paveiktie labie darbi (informācija par darba veicēju, to skaitu, paveikto darbu, vietu, kā arī fotogrāfijas), kā arī plānotie darbi, kas dod iespēju apvienoties vairākām reģionālajām grupām.

Savukārt organizācija pati šajā nedēļā īsteno dažādus pasākumus kā labās prakses piemērus, kā arī mediju uzmanības piesaistīšanas nolūkos: „Labo darbu nedēļas" noslēguma pasākumu aktīvākajā mācību iestādē vai jauniešu centrā, kas būs visaktīvākie labo darbu veicēji un reģistrētāji. Tāpat paredzētas dažādas aktivitātes kopā ar sadarbības partneriem, piemēram, Labo darbu nedēļas atklāšanas pasākums un Labo darbu spēle – Arēnā Rīga, sadarbībā ar HK Dinamo Rīga (dažādas aktivitātes akcijas popularizēšanai); talka kādā no dzīvnieku patversmēm kopā ar sociālā riska grupas jauniešiem un citas aktivitātes.

„Labo darbu nedēļa 2019" turpina Latvijas valsts simtgades aizsākto aicinājumu dāvināt savu laiku labiem darbiem pašiem sev un Latvijai, lai kopīgi paveiktu nozīmīgas lietas.

Ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, kad akcijā piedalījās vairāk kā 13 000 Latvijas iedzīvotāju, paredzēts, ka arī 2019.gada akcijā varētu piedalīties vismaz 10 000 aktīvu pilsoņu.

Piešķirtais finansējums: 13664,70 EUR / 9 603.61 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/065
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 05.08.2019.-31.10.2019.