Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2019 > Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO[..]

sif-jauns-kras


Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai, veicinot pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, sabiedrības līdzdalības un savstarpējās sadarbības procesus, valsts pārvaldes vēlmi plašāk iesaistīt sabiedrību svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā. Lai sasniegtu mērķi, nepieciešams veicināt sabiedrības, publiskās pārvaldes, mediju un biznesa sektora izpratni par pilsoniskās sabiedrības lomu demokrātijas stiprināšanā, vienlaikus nepieciešams nodrošināt uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu, mērķtiecīgi iesaistīt dažādu jomu NVO un sabiedrības grupas viedokļu apkopošanā, ko izmantot par pamatu turpmākajā interešu aizstāvībā.

Latvijā pastāv sabiedrības līdzdalības instrumentu, bet zemā pilsoniskā un politiskā līdzdalība liecina, ka tie nedarbojas, tādēļ projekta ietvaros tiks:
- Apzinātas un pētītas interešu grupu vajadzības sabiedrības līdzdalības veicināšanai un pilsoniskās sabiedrības attīstībai dažādos formātos (izpēte, diskusijas, aptaujas, viedokļu apkopojumi, t.sk., festivāls LAMPA tiks izmantots kā platforma, kurā apkopot dažādu sabiedrības grupu viedokli par sabiedrības līdzdalības jautājumiem);
- Pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvēšana un identificēto risinājumu ieviešana;
- Izplatīti izpētes rezultāti dažādos formātos (publiski pasākumi, rakstiski paziņojumi vai vizuāli materiāli) latviešu un angļu valodās;
- Veikta komunikācija par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības lomu demokrātiskā valstī, t.sk. festivāla LAMPA ietvaros, rīkojot diskusijas un interaktīvi izglītojot sabiedrības pārstāvjus par līdzdalības iespējām.

Piešķirtais finansējums: 16994,20 EUR / 11 943.59 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/IAS/005
Projekta īstenotājs: biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.05.2019.-31.10.2019.