Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Kultūras ministrs Nauris Puntulis – Sabiedrības in[..]

Kultūras ministrs Nauris Puntulis – Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

SIF-logo-izmers

Kultūras ministrs Nauris Puntulis – Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs

Šodien, 30.augustā, Sabiedrības integrācijas fondā notika padomes sēde, kurā atkārtoti tika vēlēts padomes priekšsēdētājs. Aizklātā balsojumā padomes locekļi ievēlēja Kultūras ministru Nauri Puntuli par Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāju.

Uz priekšsēdētāja amatu tika izvirzīta kultūras ministra kandidatūra. Jāmin, ka kultūras ministra kandidatūra tika virzīta uz padomes priekšsēdētāja amatu arī iepriekš.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis pēc ievēlēšanas sāka pildīt padomes priekšsēdētāja pienākumus, nekavējoties pārņemot sēdes vadību. Padomes priekšsēdētāja pienākums ir sasaukt padomes sēdes ne retāk kā reizi trijos mēnešos, un tās ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz septiņi Fonda padomes locekļi. Fonda padome lēmumu pieņem ar klātesošo Fonda padomes locekļu absolūto balsu vairākumu un ja par lēmumu nobalsojuši vismaz septiņi Fonda padomes locekļi.

SIF padome 16.augusta sēdē aicināja Valsts kanceleju izstrādāt amata konkursa nolikumu un koordinēt atlases procesu saistībā ar SIF sekretariāta direktora amata konkursu. SIF padome, ieviešot nelielas korekcijas, pieņēma Valsts kancelejas izstrādāto amata konkursa nolikumu. Konkursa, uz sekretariāta direktora amatu, plānotais izsludināšanas termiņš ir 02.septembris.

Padome nākamajā sēdē, kas plānota š.g. 4.oktobrī, plāno diskutēt par Sabiedrības integrācijas fonda stratēģiju, kas ir būtiska produktīvai un caurspīdīgai tālākajai fonda darbībai.