sif-jauns-kras


Birmingemas latviešu diasporas pašorganizēšanās un pilsoniskās līdzdalības atbalsta pasākumi

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Search projects

Šī projekta mērķis ir apzināt latviešu diasporu ( tajā skaitā arī jauniešus) un diasporas organizācijas Birmingemā un Birmingemas apkārtnē un identificēt tās vajadzības, izplatīt informāciju par saiknes ar Latviju uzturēšanas iespējām, veicināt disaporas pašorganizēšanos, veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, popularizēt un iesaistīt latviešu diasporu, latviešu diasporas organizācijās, tādejādi stiprinot nacionālo identitāti.

Minētā mērķa sasniegšanais projekta gaitā paredzētās aktivitātes:
1) Tiks izveidota publiska atvērtā pulcēšanās vieta Birmingemas apkārtnē dzīvojošiem tautiešiem, tostarp arī ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kur rīkot domapmaiņas, diskusijas, un tematiskos spēļu vakarus, lai stiprinātu kopābūšanu, apspriestu aktuālākās politiskās un sabiedriskās idejas, kaltu nākotnes plānus.
2) Tiks apzinātas diasporas kopienas, interešu klubi, aktivitāšu apvienība, mākslas un jaunrades kolektīvi Birmingemas apkārtnē un arī diasporas latviešu vajadzības:
A.Veikta Birmingemas apkārtnes latviešu anketēšanu un aptauju par latviešu diasporas aktualitātēm, interesēm un vajadzībām;
B. Izstrādāti prezentāciju materiāli (bukletus, banerus, plakātus), kas tiks izplatīti, izvietoti un izstādīti.
3) Tiks izstrādāta mājas lapa un apkopota informācija par pieejamiem interešu pulciņiem, klubiem, kopienām utt. un citiem latviešu diasporai interesejošiem informācija kanāliem.
4) Tiks rīkoti un latviešu diaspora tiks aicināti apmeklēt diskusiju vakarus ar ekspertiem no Latvijas, un iespējams arī no Eiropas Latviešu apvienības vai citām valstīm, lai kopā organizētu apaļā galda diskusijas, apmācības seminārus un organizāciju kapacitātes stiprināšanas apmācības, lai apspriestu kā radīt jaunus mūsdienīgus veidus, kā tautiešiem saglabāt saikni ar Latviju, stiprināt nacionālo identitāti, veicinātu diasporas pašorganizēšanos un veicinātu diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.
5) Tiks rīkots un organizēts saliedēšanas pasākumu - noslēguma koncerts Birmingemas apkārtnes tautiešiem, lai stiprinātu viņu saites ar Latviju un ieinteresētu iesaistīties interešu klubos un pulciņos. Koncertā piedalīsies deju kopas, kori, teātra klubi u.c. interesenti gan no Birmingemas apkārtnes, gan Latvijas, gan citām Eiropas valstīm.

Amount of Grant Awarded: 18750,00 EUR / 13 177.58 LVL;
Project number: 2019.LV/DP/07/14
Project Promoter: DAUGAVAS VANAGU FONDS
Place of implementation: Lielbritānija
Duration of the project: 01.06.2019.-31.10.2019.