Home > News > News archive > News > Atkārtoti izsludināts projektu konkurss programmā [..]

Atkārtoti izsludināts projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem”

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

SIF-logo-izmers

Atkārtoti izsludina atklātu projektu konkursu programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem"

Sabiedrības integrācijas fonds atkārtoti izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Kopējais atkārtotā konkursā pieejamais programmas finansējums 2019.-2021.gada periodā ir 38242 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Vienam projektam trīs gadu periodā pieejamais programmas finansējums ir līdz 19584 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2019.gada 30.oktobris (klātienē vai pa pastu līdz plkst. 17.00, elektroniska dokumenta veidā – līdz 23:59).

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Saistošie dokumenti