Начало > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Latvijas labā prakse 2019.gada Eiropas katalogā

Logo RGBES logo ar atsauci


Latvijas labā prakse 2019.gada Eiropas katalogā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Ar Eiropas Savienibu

Latvijas labā prakse 2019.gada Eiropas katalogā

Eiropas Komisija ir publicējusi katalogu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pasākumiem 2019.gadā, sniedzot aprakstu par 28 labās prakses piemēriem no 19 valstīm, tai skaitā 2 Latvijas piemēri - biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" papildpasākumi "10 vienkārši ikdienas paradumi, kas ļauj dzīvot zaļāk" (42.-43.lpp.) un biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" neformāli izglītojošās nodarbības „Dzīves skola" (44.-45. lpp.).

Materiāls pieejams angļu valodā. Skatīties šeit.