Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Jauniešu diskusijas par diskrimināciju un etnisko [..]

Jauniešu diskusijas par diskrimināciju un etnisko piederību: tikai daži ir gatavi par problēmu runāt skaļi

Logo ESF

Jauniešu diskusijas par diskrimināciju un etnisko piederību: tikai daži ir gatavi par problēmu runāt skaļi

atvertiba-zalsŠī gada novembra nogalē noslēgušās informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" diskusijas ar debašu elementiem jauniešiem par diskrimināciju etniskās piederības dēļ un dažādu etnisko grupu integrēšanu Latvijas sabiedrībā. 2019. gada garumā diskusijas notika Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Tukumā un noslēdzošā diskusija – Liepājā, kopumā pulcējot vairāk nekā simts skolēnu. Diskusijas tika rīkotas ar mērķi vairot jauniešu izpratni par aktualitātēm etniskās piederības jautājumos Latvijā.

Diskusiju ar debašu elementiem laikā jaunieši tika iepazīstināti ar jaunākajiem datiem saistībā ar etnisko dažādību un diskrimināciju Latvijā. Sarunas vadīja Latvijas Radio 5 personība Aleksis Vilciņš. Viņš stāsta, ka, tiekoties ar skolēniem, skaidri redzams – viņi ikdienā nav raduši šajā tēmā iedziļināties un par to runāt.

Savukārt jauniešu sagatavotos argumentus uzklausīja un analizēja PROVIDUS galvenā pētniece etniskās piederības jautājumos Agnese Lāce. "Gandrīz visiem ir skaidrs, ka diskriminācija pastāv, bet tikai daži ir gatavi par to runāt skaļi. Un šis diskusiju cikls ir ļoti vērtīgs, jo mēs šo cilvēku pulku palielinām. Jaunieši veiksmīgi izmantoja pieejamos datus, lai analizētu situācijas un piedāvātu risinājumus etniskās diskriminācijas mazināšanai un iekļaujošākas darba vides un sabiedrības veicināšanai," uzsvēra Agnese Lāce.

Diskusijas tiek organizētas, lai veidotu jauniešu izpratni par aktualitātēm ar diskrimināciju saistītos jautājumos Latvijā un pasaulē, kā arī padziļinātu zināšanas par debašu struktūru, izkopjot prasmi argumentēti paust savu viedokli dažādos jautājumos. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar PROVIDUS sagatavoto apkopojumu par Latvijas iedzīvotāju etnisko sastāvu un debašu principiem kampaņas "Atvērtība ir vērtība" interneta vietnē.

Nākamā gada kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros viesosimies skolās, lai diskutētu ar jauniešiem par dzimumu līdztiesības, līdzvērtīga atalgojuma un ģimenes lomu sadalījuma tēmām.

debates

Sociālā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Katrīna Ķeķe
Kampaņas "Atvērtība ir vērtība" rīkotāju pārstāve
M. 26496613
E.

Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts: