Печатать |

Начало > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..] > Latviešu valodas apguve Ventspils reģiona remigran[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Ventspils reģiona remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu latviešu valodas pilnveidošanā remigrantiem, kuriem latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai sekmīgi integrētos sabiedrībā un izvērstu pilnvērtīgu profesionālo darbību, atbilstoši savai kvalifikācija, vai arī lai uzsāktu mācību vai studiju procesu.

Par remigrantu saskaņā ar konkursa nolikumu uzskatāma persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Plānojam īstenot kopumā četru grupu apmācību, t.sk. divas apvienotās bērnu un jauniešu grupas, atkarībā pēc pieprasījuma A1, A2 vai B1 līmenī.

предоставил финансирование: 7020,00 EUR EUR / 4 933.68 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/LVRM/02
Исполнитель проекта: Ventspils Augstskola
Место реализации: Ventspils
Период проетка: 04.11.2019.-31.07.2021.
 


Дата печати: 12.04.21