Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sēdes darba kārtība un pieņemtie lēmumi

Sēdes darba kārtība un pieņemtie lēmumi

Sabiedrības integrācijas fonda padomes otrā sēde
Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā),
2020.gada 7.februārī plkst.13.00

Padomes sēdes dienas kārtība

 

1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt sēdes darba kārtību; Sēdi slēgt ne vēlāk kā plkst. 14.30.

2. 2020.gada 10.janvāra Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes protokola apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt 2020.gada 10.janvāra SIF padomes sēdes protokolu.

3. Audita ""Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām" iekšējās kontroles sistēmas novērtējums" ieteikumu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt audita ieteikumu ieviešanas grafiku auditā „„Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām" iekšējās kontroles sistēmas novērtējums".

4. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" 2020.gada projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas personālsastāva apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" 2020.gada projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas personālsastāvu ar pilnvaru termiņu līdz 31.12.2020.

5. Diasporas programmas un saistītie dokumenti.
    5.1. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšana.

    Lēmums: Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumu ar precizējumiem (Nolikuma 2.1.1.punktā tekstu "2 gadu pieredze" aizstāt ar tekstu "2 gadu pieredze pēdējo 5 gadu laikā").

    5.2. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšana.

    Lēmums: Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2020.gada  atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumu ar precizējumiem (Nolikuma 2.3.3.punktā tekstu "Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2020.gada 1.aprīlī" aizstāt ar tekstu "Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2020.gada 1.janvārī").

6. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumu ar precizējumiem (Nolikuma 2.2.punktā tekstu "Latvijas Republikas izglītības iestādes" aizstāt ar tekstu "Latvijas Republikā reģistrētas izglītības iestādes").

7. Mediju atbalsta fonda (MAF) programmas un saistītie dokumenti.
    7.1. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšana.

    Lēmums: Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumu.

    7.2. Latvijas valsts budžeta finansētas programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšana.

    Lēmums: Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumu.

    7.3. Latvijas valsts budžeta finansētā Mediju atbalsta fonda programmu atklāta projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana.

    Lēmums: Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētā Mediju atbalsta fonda programmu atklāta projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikumu.

8. Fonda 2020.gada darba plāns. Prioritāšu un sasniedzamo rezultātu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības integrācijas fonda 2020.gada prioritātes un sasniedzamos rezultātus.

9. Informācija par 2019.gada valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un 2020.gada plānotie budžeta līdzekļi.

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

10. Dažādi.

Papildus darba kārtības jautājumi sēdē netika izskatīti.