Home > News > News archive > News > Programmā “NVO fonds” saņemts par 100% vairāk proj[..]

Programmā “NVO fonds” saņemts par 100% vairāk projektu iesniegumu nekā pērn

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

SIF-logo-izmers

Programmā "NVO fonds" saņemts par 100% vairāk projektu iesniegumu nekā pērn

6. februārī noslēdzās konkurss programmā "NVO fonds". Par 2020. gadam piešķirto finansējumu 1 097 000 eiro apmērā "cīnīsies" 167 projektu iesniedzēji.

Programma "NVO fonds" izveidota 2015.gadā, un tas ir atbalsta mehānisms visām Latvijas nevaldības organizācijām attīstīt savu pamatdarbību, kā arī iesaistīt iedzīvotājus sabiedriskajos procesos, tajā skaitā lēmumu pieņemšanā. Ar katru gadu, aktuālāks kļūst līdzdalības jautājums un tā aktualizēšana tas ir arī 2020.gada viens no programmas pamatuzdevumiem. Valdībai un Kultūras ministrijai pamanot programmas nepieciešamību un nozīmi valsts demokrātijas stiprināšanā, šogad ir pieaudzis programmas finansējums no 400 000 eiro uz 1 097 00 eiro.

Projekti tiek dalīti divās grupās – mikro un makro projektos. Kopā saņemti 76 mikro un 91 makro projekts.

Mikro projektu īstenošanai tiek piešķirti 329 100 eiro, kas ir 30% no visa pieejamā finansējuma. Viena projekta īstenošanai maksimāli pieejamā summa ir 7 000 eiro.

Turpretī makro projekta maksimāli pieejamais finansējums var sasniegt 40 000 eiro. Šāds finansējums sekmē projektus, kas gan apjoma, gan ietekmes ziņā spēj uzrunāt lielāku sabiedrības daļu, veicināt tās līdzdalību un ietekmēt procesus ilgtermiņā.

Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta potenciālo projekta iesniedzēju informēšanai par konkursa prasībām. Papildus jau ierastajam informatīvajam semināram, tika nodrošinātas individuālās konsultācijas, kuru laikā bija iespēja saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas bija svarīgi, lai sagatavotu projektu pieteikumu atbilstoši nolikuma prasībām.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti nepilnu mēnesi.