Drukāt |

Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sēdes darba kārtība

Sēdes darba kārtība

Sabiedrības integrācijas fonda padomes trešā sēde
Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā),
2020.gada 17.martā plkst.10.30

Padomes sēdes dienas kārtība

1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

2. Sabiedrības integrācijas fonda padomes 2020.gada 7.februāra sēdes protokola apstiprināšana.

3. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" 2020.gada projektu iesniegumu konkursa makro projektu vērtēšanas rezultātu apstiprināšana.

4. Latvijas valsts budžeta finansēto programmu konkursu vērtēšanas komisijas nolikumu un personālsastāvu apstiprināšana.
      4.1. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšana.
      4.2. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšana.
      4.3. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšana.
      4.4. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" un programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas personālsastāva apstiprināšana.

5. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ģimenei draudzīga pašvaldība" atklātā projektu konkursa NVO un pašvaldībām „Ģimenei draudzīgas vides veidošana" konkursa nolikuma apstiprināšana.

6. Latvijas valsts budžeta finansēto programmu 2019.gada īstenošanas izvērtējumi:
     6.1. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" 2019.gada izvērtējums.
     6.2. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm"2019.gada izvērtējums.
     6.3. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2019.gada izvērtējums.
     6.4. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2019.gada izvērtējums.

7. Dažādi.
     7.1. Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu grafika precizēšana.

1.    Sabiedrības integrācijas fonda padomes 2020.gada 7.februāra sēdes protokola apstiprināšana.

2.    Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” 2020.gada projektu iesniegumu konkursa makro projektu vērtēšanas rezultātu apstiprināšana.

     Ziņo: Fonda sekretariāta pārstāvis

3.    Latvijas valsts budžeta finansēto programmu konkursu vērtēšanas komisijas nolikumu un personālsastāvu apstiprināšana.

4.1. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšana.

4.2. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšana.

4.3. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšana.

4.4. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” un programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas personālsastāva apstiprināšana.

Ziņo: Fonda sekretariāta pārstāvis

4.    Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātā projektu konkursa NVO un pašvaldībām „Ģimenei draudzīgas vides veidošana” konkursa nolikuma apstiprināšana.

     Ziņo: Fonda sekretariāta pārstāvis

5.    Latvijas valsts budžeta finansēto programmu 2019.gada īstenošanas izvērtējumi:

6.1.             Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” 2019.gada izvērtējums.

6.2.             Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”2019.gada  izvērtējums.

6.3. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” 2019.gada izvērtējums.

6.4. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”  2019.gada izvērtējums.

Ziņo: Fonda sekretariāta pārstāvis

6.    Dažādi.

7.1. Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu grafika precizēšana.

Ziņo: Fonda sekretariāta pārstāvis

 


Drukāšanas datums: 15.06.21