Home > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Pagarināts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (pe[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Pagarināts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

EAFVP-logo

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņa pagarināšana ārkārtas situācijā

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka pieņemti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kas nosaka, ka personām, kurām laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski – uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Atbilstoši šī brīža lēmumam ārkārtas stāvoklis valstī ir līdz 14.04.2020.:

Ja izziņas derīguma termiņš beidzas līdz

Pagarinājums līdz

Pagarinājuma periodā kopā izsniedzamas pakas (kopā)

P2019

H2019

BP pakas bērniem*

BH pakas bērniem*

29.02.2020.

31.05.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

31.03.2020.

31.05.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

30.04.2020.

31.05.2020.

1 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

1 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

31.01.2020.

nav

---

---

---

---

 

* pakas bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmas atbilstoši vecumu grupām

Personas ar iepriekš izdotām izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt atbalsta pakas un piedalīties papildpasākumos, piemēram, saņemt konsultācijas.

Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

Personām, kurām nav izziņas un tās jāsaņem no jauna, jāsazinās ar sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kādā veidā pieteikties izziņai un kā tā var tikt saņemta. Ar jauno izziņu persona ierodas saņemt pakas atbilstoši Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām izdales nosacījumiem.

Skat. informāciju arī Labklājības ministrijas mājas lapā.

 

Ja izziņas derīguma termiņš beidzas līdz

Pagarinājums līdz

Pagarinājuma periodā kopā izsniedzamas pakas (kopā)

P2019

H2019

BP pakas bērniem*

BH pakas bērniem*

29.02.2020.

31.05.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

31.03.2020.

31.05.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

30.04.2020.

31.05.2020.

1 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

1 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

31.01.2020.

nav

---

---

---

---