Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbals[..]

Programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" saņemti 47 projektu iesniegumi

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

SIF-logo-izmersProgrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" saņemti 47 projektu iesniegumi

25.martā noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšan programmā programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma". Noteiktajā termiņā tika saņemti 47 projektu pieteikumi. Projektu pieteikumu vērtēšana tiks uzsākta nekavējoties, un Sabiedrības integrācijas fonds rezultātus plāno paziņot jau maija sākumā.

Sociālie tīkli un dažādas sociālās platformas ir piesātinātas ar informāciju. Informācija tiek radīta ik sekundi un nereti ir savā starpā pretrunīga. Nepieciešamība pēc ticama, objektīva, neitrāla, kā arī precīza informācijas avota tikai pieaug gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Atbalsts reģionālajiem un vietējiem medijiem ir nepieciešams, jo tieši vietējie un reģionālie mediji ir tie, kas veido visciešāko saikni ar savu auditoriju. Reģionālajos medijos ir vērojama ļoti aktīva sabiedrības interešu aizstāvēšana, kas ilgtermiņā vainagojas ar panākumiem, veicinot sabiedrības uzticamību reģionālo mediju darbam. Tāpat, lai radītu kopības izjūtu, regulāri tiek uzklausīti un atspoguļoti lasītāju viedokļi, skaidroti nesaprotamie jautājumi, aktualizētas un novērstas novērotās neizdarības lokālajā vidē, veicinot savstarpējo uzticamību un arī atbildīgumu.

2020.gads ir pirmais gads, kad reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmu koordinēs Sabiedrības integrācijas fonds. Projektu īstenošanai pieejams finansējums 455 439 EUR apmērā. Šogad, ņemot vērā situāciju valstī, reģionālie mediji nodrošina ne tikai aktuālas, bet arī objektīvas un patiesas informācijas nodošanu vietējiem iedzīvotājiem. Ņemot vērā esošo situāciju, projektu vērtēšanas komisija strādās attālināti, nodrošinot projektu pieteikumu izvērtēšu pēc iespējas īsāka termiņā.

Par programmu „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma":
Programmas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti 3 (trīs) kategorijās:
1. Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze, t.sk. Melu dekonstrukcija un medijpratība;
2. Pētnieciskā un analītiskā žurnālistika;
3. Latgales plānošanas reģiona sabiedriski politisko, sociālekonomisko un kultūras procesu analīze.

Kopējais programmas finansējums projektiem – EUR 455 439.