Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds: padome un sekretar[..]

Sabiedrības integrācijas fonds: padome un sekretariāts, strādājot attālinātā režīmā, nodrošina programmu īstenošanu sākotnēji noteiktajos termiņos

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

SIF-logo-izmers

Sabiedrības integrācijas fonds: padome un sekretariāts, strādājot attālinātā režīmā, nodrošina programmu īstenošanu sākotnēji noteiktajos termiņos.

Lai nodrošinātu valsts budžeta programmu īstenošanas nepārtrauktību Sabiedrības integrācijas fonda padome un sekretariāts turpina darbu attālinātā režīmā, nodrošinot visu programmu ietvaros iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanu un rezultātu izziņošanu ne vēlāk kā iepriekš noteiktajos termiņos vai ātrāk.

Laika posmā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija, daudzām organizācijām nākas pielāgoties attālinātam darbam, domājot par savu darbinieku un klientu drošību, vienlaicīgi nodrošinot nepārtrauktu, secīgu darbu izpildi. Sabiedrības integrācijas fonds nav izņēmums, tāpēc iespēju robežās darba pienākumus un pakalpojumus nodrošina attālināti.

2020. gada sākumā tika izsludināti vairāki projektu konkursi, kuru vērtēšanas procesu ir ietekmējis valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis saistībā ar COVID-19. Situācija ir likusi pārskatīt darba procesu un ieviest mūsdienīgus un vienlaikus efektīvus rīkus darba nodrošināšanai. Visās programmās vērtēšanas komisijas sēdes tiek organizētas attālināti, tādejādi ne tikai ievērojot iepriekš uzliktos termiņus, bet iespēju robežās tos paātrinot. Programmā "NVO fonds" projekta pieteikumi tika vērtēti divās daļās (mikroprojekti un makroprojekti), nodrošinot maksimāli ātru un kvalitatīvu projektu pieteikumu izvērtēšanu un nodrošinot, ka laikietilpīgāku projektu realizāciju ir iespējams uzsākt ātrāk

"NVO fonda" programmas konkursa rezultātus mikroprojektiem Sabiedrības integrācijas fonda padome plāno apstiprināt aprīļa sākumā. Savukārt "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" projektu rezultātus padome plāno apstiprināt aprīļa beigās.

Par kārtējās Padomes sēdes norisi Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts informēs tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.