Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds: NVO fonda programm[..]

Sabiedrības integrācijas fonds: NVO fonda programmā ir atbalstīti 50 mikro projekti

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

SIF-logo-izmers

Sabiedrības integrācijas fonds: NVO fonda programmā ir atbalstīti 50 mikro projekti

Noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda padomes elektroniski rakstiskā procedūra, kurā tika skatīti programmas "NVO fonds" mikro projektu vērtēšanas rezultāti. Padome apstiprināja 50 mikro projektus.

APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS

Programmas "NVO fonds" mikro projektu grupā tika saņemti 75 projektu pieteikumi. Vairums no konkursā startējušajām organizācijām Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursos piedalījās pirmo reizi (skat. attēlā zemāk). 38 iesniegtie projekti bija vērsti uz atbalstu NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu īstenošanai, bet 36 projektu iesniedzēji izvēlējās darbības virzienu - NVO darbības stiprināšana. Vienam mikro projektam pieejamais finansējums bija no 1000 – 7000 euro.

grafiks

Projekti tika vērtēti, vadoties pēc rūpīgi izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem, kas iekļauti programmas konkursa nolikumā.


Valsts budžeta programmu konkursa posms


Apstiprināto projektu darbības virzieni ir (vienā projektā var būt vairāki darbības virzieni):

  1. NVO darbības stiprināšana – 22 projektos;
  2. Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm – 25 projektos;
  3. NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana – 11 projektos;
  4. NVO interešu aizstāvības stiprināšana – 11 projektos.

Tuvākajā laikā visiem projektu iesniedzējiem tiks izsūtīti padomes lēmumi un uzsākts apstiprināto projektu īstenošanas līgumu slēgšanas process. Apzinoties esošo situāciju valstī, SIF darbinieki kopā ar projekta īstenotājiem izskatīts un lems par projektā plānoto aktivitāšu un laika grafika izmaiņām, ja tādas būs nepieciešamas.

Plašāka informācija, projekta kopsavilkums, piešķirtais finansējums un tml., par programmas "NVO fonds" atbalstītajiem projektiem tiks ievietots www.sif.gov.lv pēc projektu īstenošanas līgumu noslēgšanas. Projektu iesniegumu vērtēšanu veica Sabiedrības integrācijas fonda padomes izveidota Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no SIF padomes sastāvā esošajām ministrijām (Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas), divi pārstāvji no Kultūras ministrijas, divi pārstāvji no Valsts kancelejas, viens pārstāvis no Pārresoru koordinācijas centra, kā arī vismaz viens NVO sektora pārstāvis.

Vērtēšanas komisijas sastāvs