Home > NVO fonds 2021 > Retas slimības Latvijā 2020

sif-jauns-kras


Retas slimības Latvijā 2020

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - nostiprināt Alianses vadošo lomu reto slimību un citu pacientu interešu pārstāvībā, uzlabot pētījumos balstītas zināšanas par mērķa grupu un komunikāciju ar mērķa grupu Latvijā, paplašināt pārstāvniecību un stiprināt tās dalīborganizācijas.

Projekta rezultātā tiktu uzlaboti sekojoši aspekti:
- noskaidrots iedzīvotāju informētības līmenis par retām slimībām turpmāku komunikācijas kampaņu veidošanai;
- izveidots jauns saziņas kanāls komunikācijas uzlabošanai ar mērķa grupu un vajadzību izpētei, atgriezeniskās saites nodrošināšanai;
- veikts pētījums par mērķa grupas dzīves kvalitāti un viedokli par veselības aprūpi uz pierādījumiem balstītas interešu pārstāvības nodrošināšanai;
- uzlabota Alianses dalīborganizāciju sadarbība un piesaistītas jaunas organizācijas,
- Alianses dalīborganizāciju vadītājiem nodrošināta supervīzija kapacitātes un motivācijas palielināšanai;
- turpināta pierādījumos balstītu interešu pārstāvība vietējā un starptautiskā līmenī mērķa grupas diskriminācijas mazināšanai un iesaistes palielināšanai.

Latvijas Reto slimību alianse ir vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno reto slimību pacientu organizācijas un kopumā pārstāv ap 140 000 Latvijas iedzīvotāju ar retām slimībām un viņu tuvinieku intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Līdz šim Alianses dalīborganizāciju brīvprātīgie panākuši ievērojamu uzlabojumu reto slimību aprūpē Latvijā, iesaistījušies dažādās nacionālās un starptautiskās darba grupās un iniciatīvās, veikuši zinātnisko darbību, kā arī palīdzējuši individuāliem pacientiem.

Aliansei tiks piesaistīti 3 jauni biedri, stiprinātas vismaz 9 dalīborganizācijas, izveidota komunikācija ar pacientiem un viņu tuviniekiem, veikti 3 pētījumi: izpētīta sabiedrības informētība, mērķa grupas vajadzības un līdzšinējais progress, turpināta pierādījumos balstīta interešu pārstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī. Tā rezultātā tiks turpināta pacientu interešu pārstāvība jaunā kapacitātē, veicinot informētību, uzlabojot diskriminētas mērķa grupas – cilvēku ar retām slimībām dzīves kvalitāti un uzlabojot tās iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Amount of Grant Awarded: 38 713,08 EUR / 27 207.71 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/042
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse"
Place of implementation: Latvija
Duration of the project: 01.02.2020.- 31.10.2020.