Home > NVO fonds 2021 > Darbs nevar būt privilēģija

sif-jauns-kras


Darbs nevar būt privilēģija

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - veicinot cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem nodarbinātību, tiek veicināta personu pašapziņa un iespēja ietekmēt lēmumus dažādās dzīves sfērās, tai skaitā rada piederības sajūtu kopienai un Latvijai. Saņemot nepieciešamo atbalstu tiek veicināta personu uzticēšanas NVO un valstij kopumā.

Atbilstoši statistikas datiem 22 078 personām (13% no visām personām ar invaliditāti) invaliditāte ir noteikta psihisku un uzvedības traucējumu dēļ. Likums "Par sociālo drošību" nosaka, ka invalīdiem, neatkarīgi no invaliditātes cēloņa un personām ar ilgstošu vai pastāvīgu veselības zaudējumu ir tiesības uz palīdzību, kas saistīta ar šo personu iesaistīšanu sabiedrības dzīvē, radot tam piemērotus darba apstākļus atbilstoši attiecīgās personas darba spējām un interesēm.

Lai gan projekts tiks īstenots Rīgā, paredzams ka īstenotās aktivitātes veicinās sabiedrības un īpaši darba devēju izpratni visā Latvijā.

Projekta laikā tiks īstenotas šādas aktivitātes:
1. - īstenota sociālā kampaņa "Darbs nevar būt privilēģija", kuras ietvaros:
• īstenotas 4 sociālās aktivitātes darba devējiem veicinot to sociālo atbildību kopienā (kopumā iesaistot ne mazāk kā 100 darba devējus), kuru laikā tiktu atklātas cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem potenciālās darba spējas – "Vakariņas tumsā", "Mēbeļu restaurācijas skola", "Lielie uzkopšanas svētki", "Radīts Latvijā";
• - izstrādāti video/audio/drukātie materiāli lietošanai sociālajos tīklos, kas mērķēti darba devēju uzrunāšanai un piesaistei;
• - darba devēju telefona aptauja (100) par iespējām nodarbināt personas ar invaliditāti, tai skaitā cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai lielākajiem šķēršļiem to īstenot;
2. - izstrādāta personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem darba spēju novērtēšanas un atbilstības metodika ar kuras palīdzību identificēt vēlamās un atbilstošākās profesijas;
3. - apzināti un izvērtēti 40 cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem nosakot to vēlamās un atbilstošākās profesijas;
4. - izstrādāta interneta platforma nodrošinot personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem datu bāzi , kuri vēlas atrast darbu no vienas puses un ievietoti darba devēju sludinājumi no otras puses.
5. - izmantojot iegūtos datus no darba devēju telefona aptaujas un cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem izvērtējumiem nodrošināta datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrāde cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācijai darba tirgū, kas iesniegti, gan Labklājības ministrijā, gan Rīgas domē.
- nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā NVO pamatdarbības jomā.

Amount of Grant Awarded: 28 940,28 EUR / 20 339.34 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/043
Project Promoter: Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””
Place of implementation: Rīga
Duration of the project: 01.03.2020.- 31.10.2020.