Home > NVO fonds 2021 > Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām[..]

sif-jauns-kras


Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķi - nodrošināt Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra darbību ilgtermiņā, tajā skaitā Alūksnes novada Sabiedrības centra pieejamību un efektīvu darbību, tādējādi stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību;
- nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību un izglītības pasākumus Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadu NVO, neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un citiem interesentiem;
- veicināt Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadu iedzīvotāju izpratni par kopienu attīstības nozīmi un iespējām.

Projekta laikā paredzēts:
- nodrošināt biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" darbību, tajā skaitā Alūksnes novada Sabiedrības centra darbības koordinēšanu un pieejamības nodrošināšanu NVO un neformālām iedzīvotāju grupām;
- sniegt kvalitatīvu informatīvu un izglītojošu atbalstu 8 novadu NVO pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem;
- veicināt 8 novadu iedzīvotāju izpratni par kopienu attīstības nozīmi un iespējām. Plānotā mērķauditorija sasniegs vismaz 445 cilvēkus – dažādu NVO un neformālo iedzīvotāju grupu biedrus, brīvprātīgos, darbiniekus, pašvaldību iestāžu pārstāvjus un skolēnus, kuri saņems konsultācijas, piedalīsies semināros un mācību cikla par kopienas attīstību nodarbībās, NVO darba ēnošanas pasākumā, mācību vizītē, konferencē, pasākumos "Brīvbode", nodarbībās skolēniem par pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu, kā arī apmeklējot Alūksnes novada Sabiedrības centru.

Amount of Grant Awarded: 20 525,28 EUR / 14 425.25 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/008
Project Promoter: Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Place of implementation: Alūksnes, Apes, Baltinavas, Balvu, Gulbenes, Rugāju, Smiltenes, Viļakas novadi
Duration of the project: 01.01.2020.- 31.10.2020.