Home > NVO fonds 2021 > Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI)

sif-jauns-kras


Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI)

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.

Projekta mērķa grupa - 180 cilvēki (24 jaunieši/skolēni, 24 darbaspējas vecuma iedzīvotāji (pedagogi, jaunatnes lietu speciālisti u.c.), 12 seniori, 120 pilsoniskās sabiedrības aktīvisti).

Projekta aktivitātes – mērķa grupas izveide; izziņas un izglītojošas aktivitātes; praktiskas līdzdalības aktivitātes; ietekmes un publicitātes aktivitātes.

Plānotie rezultāti – izveidota mērķa grupa (180 dalībnieki), izpētītas tās vajadzības; uz izpētes bāzes izveidota 24h mācību programma; mērķa grupa ievadseminārā un vasaras skolā apguvusi programmu, 12 gadījumu studijās veikusi pilsoniskās līdzdalības formu izpēti; izstrādāti 12 politikas iniciatīvu priekšlikumi; 3 reģionālajos semināros priekšlikumi prezentēti; izveidots informatīvais izdevums; publicitāte IAC mājas lapā; 1 noslēguma seminārs.

Amount of Grant Awarded: 40 000,00 EUR / 28 112.16 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/002
Project Promoter: Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.04.2020.- 31.10.2020.