Sākums > NVO fonds 2020 > Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020

sif-jauns-kras


Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norises.
Projekts kopumā sastāv no 10 aktivitātēm, kas papildina viena otru, lai sasniegtu projekta kopējo mērķi.

Mērķa grupas: Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, „Kurzemes NVO centrs" biedri un valde, aktīvie iedzīvotāji, Kuldīgas novada iedzīvotāji un pašvaldība.

Aktivitātes un rezultāti:
- KNVOC pamatdarbības nodrošinājums (KNVOC biedru sapulce, 8 darbinieku sanāksmes, 5 jauni biedri – Kurzemes NVO, 3 sadarbības vai pieredzes tikšanās, izstrādāta arhīva lietu nomenklatūra un iekšējais privātuma politikas dokuments);
- KNVOC darbības pēctecības nodrošināšana un jaunās valdes kapacitātes celšana (nodrošinātas vismaz 50 mentoringa stundas un vismaz 8 supervīzijas stundas valdei);
- līdzdalība un NVO interešu pārstāvība (KNVOC dalība kā patstāvīgajiem locekļiem darba grupās/padomēs, lēmumu pieņemšanas procesos iesaistītas vismaz 10 biedrības un nodibinājumi, izveidots NVO grāmatvežu tīkls, izstrādāti vismaz 3 atzinumi/priekšlikumi);
- Kuldīgas novada iedzīvotāju forums (1 pētījums, 1 iedzīvotāju forums, vismaz 80 dalībnieki, foruma plānošana un organizēšana veikta sadarbībā ar vismaz 5 organizācijām un/vai iestādēm);
- Līderu akadēmija (3 līderu akadēmijas: Saldū, Kandavā un Liepājā, kas realizētas sadarbībā ar vietējām organizācijām, vismaz 30 dalībnieki, vismaz 3 realizētas iniciatīvas)
- pilsoniski aktīvas kopienas veidošana Ēdoles pagastā (vismaz 20 kopienas dalībnieki, 6 satikšanās, 1 realizēta iniciatīva);
- Demokrātijas pikniks festivālā LAMPA (1 demokrātijas pikniks);
- Demokrātijas kafejnīca (1 demokrātijas kafejnīca, 70 dalībnieki);
- NVO plenērs (1 NVO plenērs, 20 dalībnieki);
- Kurzemes NVO darbības stiprināšana (vismaz 9 NVO, kas saņēmušas atbalstu).

Piešķirtais finansējums: 40 000,00 EUR / 28 112.16 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/091
Projekta īstenotājs: Biedrība „Kurzemes NVO centrs”
Īstenošanas vieta: Kurzemes plānošanas reģiona teritorija un Kandavas novads
Īstenošanas ilgums: 01.01.2020.- 31.10.2020.