Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


“Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis - celt LNB darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti vērtīgai attīstībai un izaugsmei, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai, starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanai, lai paaugstinātu cilvēku ar invaliditāti līdziesaisti savas dzīves kvalitātes celšanā. Latvijā joprojām nav stabilas un atbalstošas sistēmas nevalstisko organizāciju pastāvīgas darbības nodrošināšanai.

Projekts virzīts uz viena no Liepājas Neredzīgo biedrības darbības virziena realizēšanu, t.i. regulāru biedrības cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanu kvalitatīvākai darbībai biedrības biedru un mērķgrupas interešu pārstāvībā.

Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti ir – LNB informatīvā bukleta izstrāde, sociālā rehabilitācijas un izziņas centra lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzs" popularizēšana ar video treilera izveidi un informāciju Facebook lapā, vienotu vides apskates objektu maršrutu izstrādi un gida apmācībām. Biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem rīkosim semināru par tēmu "Sociālais un izglītojošais darbs ar pieaugušajiem un senioriem" un iekšējās sadarbības, komunikācijas un saliedēšanās dienu. Dosimies vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Jūrmalā. Liepājas Universitātes un RSU Liepājas filiāles darbiniekiem un studentiem rīkosim seminārus par emocionālo inteliģenci saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, veidosim publicitāti par pašu projektu un tā rezultātu prezentēsim biedrības biedriem, citām organizācijām, atbalstītājiem un masu medijiem.

Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti pieredzes bagāti biedrības darbinieki un brīvprātīgā darba veicēji.

Piešķirtais finansējums: 28 317,96 EUR / 19 901.98 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/009
Projekta īstenotājs: Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"
Īstenošanas vieta: Liepāja un Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ziemupe
Īstenošanas ilgums: 01.04.2020.- 31.10.2020.