Home > NVO fonds 2021 > Labo darbu nedēļa 2020

sif-jauns-kras


Labo darbu nedēļa 2020

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - veicināt sabiedrības sociālo atbildību un pilsonisko līdzdalību, kā arī uzlabot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos un sadarbību. Projekts paredz aizsāktās labo darbu kustības popularizēšanu un izvēršanu, rosināšanu uz savstarpēju atbalstu, labuma sniegšanu sabiedrībai, rosinot uz aktīvu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, kā arī brīvprātīgā darba popularizēšanu. Projekta laikā iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties darīt sabiedrībai un pašiem noderīgus darbus, kas neprasa lielu finansiālu ieguldījumu, tikai brīvo laiku un gribu. Projekts rosina būt aktīviem, iniciējot dažādas uz sabiedrības labumu vērstas aktivitātes.

Lai aicinātu Latvijas sabiedrību būt aktīviem valsts pilsoņiem, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un veicinātu sociālo atbildību, jau divpadsmito gadu pēc kārtas no 05. līdz 11.oktobrim, nevalstiskā organizācija „Palīdzēsim.lv" īstenos akciju „Labo darbu nedēļa 2020", kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti paveikt sabiedrībai un valstij nozīmīgus darbus, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Labos darbus akcijas dalībnieki tiek aicināti reģistrēt īpaši izveidotā mājās lapā (http://labodarbunedela.palidzesim.lv/), lai veiktu uzskaiti un iedvesmotu citus labajiem darbiem. Projektā aicinām piedalīties visu Latvijas reģionu iedzīvotājus, īpaši aicinot iesaistīties mācību iestādes, tādejādi audzinot bērnos un jauniešos pilsonisko līdzdalību un būt sociāli atbildīgiem un aktīviem mazajiem pilsoņiem. Kā arī īpašu uzmanību pievēršot mazākumtautību, attālāko Latvijas reģionu un iedzīvotāju ar zemu līdzdalības īpatsvaru iesaistīšanos. Tāpat iesaistīties akcijā tiek aicināts nevalstiskais sektors. Dalība akcijā veicinās NVO savstarpējo sadarbību, iespēju nevalstiskajām organizācijām piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kuri varētu sniegt atbalstu arī noslēdzoties akcijai, kā arī tiks veicināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram.

Galvenās projekta aktivitātes ir sabiedrības informēšana par akciju, tās norisi un rezultātiem, kā arī Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās brīvprātīgajam darbam, veicinot pilsonisko līdzdalību.

Organizācija šajā nedēļā īsteno dažādus pasākumus kā labās prakses piemērus, kā arī mediju uzmanības piesaistīšanas nolūkos: „Labo darbu nedēļas" noslēguma pasākumu aktīvākajā mācību iestādē vai jauniešu centrā, dažādas aktivitātes kopā ar sadarbības partneriem LDN laikā.

Amount of Grant Awarded: 14 246,29 EUR / 10 012.35 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/047
Project Promoter: Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.08.2020.- 31.10.2020.