Home > NVO fonds 2021 > Ar līdzdalību pret vardarbību!

sif-jauns-kras


Ar līdzdalību pret vardarbību!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - paaugstināt vardarbībā cietušo interešu aizstāvību veicinot 6 NVO profesionālo kapacitāti līdzdalībai lēmumu pieņemšanā pašvaldību līmenī.

Latvijas Bērnu fonds (LBF) ir labdarības NVO, kas jau kopš 1989.gada rūpējas par to bērnu labklājību Latvijā, kas nonākuši grūtībās vai krīzes situācijās. LBF ir viena no pirmajām organizācijām, kas kopš 1990to gadu beigām aktīvi darbojas vardarbībā cietušo bērnu atveseļošanā. Vardarbība pret bērniem kvalitatīvi atšķiras no citiem vardarbības gadījumiem – cietušajiem ir mazāk iespēju no tās izvairīties, apzināties notiekošā būtību.

Labklājības ministrijas Informatīvajā ziņojumā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2016. gadā (2018) secināts, ka Latvijas situāciju vairāku gadu garumā nemainīgi raksturo visai augsta (virs vidējiem ES rādītājiem) vardarbības ģimenē izplatība un augsta tolerance pret vardarbību ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī speciālistu vidū. Saņemt palīdzību traucē ne tikai sabiedrības attieksme, bet arī informācijas trūkums par atbalsta pakalpojumiem – tikai puse iedzīvotāju zina par atbalsta dienestu piedāvātajām iespējām. Nepietiekamas ir arī cietušo zināšanas par iespējām savu interešu pārstāvībā.

Tādēļ projekts ar kompleksu pasākumu kopumu vērsts uz cietušo interešu pārstāvības un līdzdalības palielināšanu gan pašu cietušo, NVO speciālistu un pašvaldību dienestu līmenī.

Projekta aktivitātes (speciālistu apmācības, darbs ar cietušajām ģimenēm specializēto nometņu ietvaros, reģionālās tikšanās ar pašvaldību dienestu pārstāvjiem, cietušo ģimeņu un pašvaldību dienestu vajadzību, problēmu savstarpējā sadarbībā izpēte u.c.) 01.04. - 30.10.2020. norisināsies visos reģionos un aptvers dalībniekus no visas Latvijas.

Amount of Grant Awarded: 38 471,15 EUR / 27 037.68 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/016
Project Promoter: Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” (LBF)
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2020.- 31.10.2020.