sif-jauns-kras


Attīstība 2020

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - stipras pilsoniskās sabiedrības veidošanās Latvijā, atbalsot un attīstot skautu un gaidu kustības darbību Latvijā, veidojot visus priekšnosacījumus veiksmīgai organizācijas stratēģiskā plāna ieviešanai.

Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" (LSGCO) ir vadošā bērnu un jauniešu organizācijām Latvijā, vienīgā, kas nodrošina nepārtrauktu, iknedēļas darbu ar jaunatni brīvprātīgi.

Projekta "Attīstība 2020" ietvarā tiks stiprināta skautu un gaidu kustības attīstība Latvijā, stiprinot LSGCO darbību un veidojot visus priekšnosacījumus veiksmīgai stratēģiskā plāna ieviešanai - sniegt metodisko, administratīvo un emocionālo atbalstu ilgtermiņa brīvprātīgajiem visā Latvijā, nodrošināt turpmāku izaugsmi nodrošinot regulāras apmācības esošiem un topošiem līderiem, dažādojot ienākumu avotus un informējot sabiedrību. Tiks nodrošināts biedru līdzdalības un līdzdarbības princips, caur dalību darba grupās nacionālā līmenī. Projekta laikā jaunieši tiks iesaistīti izglītojošās aktivitātēs par pilsoniskās sabiedrības būtību, demokrātijas uzbūvi, tādējādi gatavojot kritiski un atbildīgi domājošus 2021.gada pašvaldību vēlēšanu pirmās reizes balsotājus.

Vairāk kā 1000 bērni un jaunieši, un brīvprātīgie piedalīsies skautu un gaidu iknedēļās organizācijas nodarbībās un citās aktivitātes, ko vadīs brīvprātīgie jaunatnes darbinieki.

Galvenā mērķa grupa – organizācijas brīvprātīgie vadītāji ap 70, darba grupu biedri ap 50, valdes locekļi 7, netiešā grupa – visi biedri – ap 1000 skauti un gaidas.

Projekta rezultātā būs piesaistīts papildus finansējums, būs apmācīti, atbalstīti vairāk kā 100 brīvprātīgie, sabiedrība būs iedvesmota no skautu un gaidu darba un vēlēsies iesaistīties kustībā. Būs vienota skautu un gaidu pozīcija par brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, sadarbība ar citām līdzīgi praktizējušām organizācijām. Latvija būs pārstāvēta Pasaules skautu un gaidu konferencēs. Projekts norisināsies visā Latvijā, 25 skautu un gaidu vienībās un citās pašvaldībās. 3 projekta aktivitātes notiks ārpus Latvijas – Ēģiptē, Itālijā, Ugandā.

Piešķirtais finansējums: 39 998,62 EUR / 28 111.19 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/087
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”
Īstenošanas vieta: visa Latvija – piemēram, Ogres novads, Ogres pilsēta, Kocēnu novads, Jūrmala, Tukums, Valmiera, Rēzekne, Preiļi, Daugavpils, Gulbene, Brocēnu novads, Liepāja, Rīgas apkaimes, Sigulda, Ķegums u.c., kā arī Ēģipte, Uganda, Itālija
Īstenošanas ilgums: 01.02.2020.- 31.10.2020.