Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - veicināt sabiedrības iesaistīšanos cilvēktiesību stāvokļa uzlabošanā Latvijā tīras vides un veselīgas pārtikas pieejamības jomā. Palielināt biedrības aktīvo biedru skaitu, virzot biedru aktivitāti uz sabiedrības iesaistīšanu pārtikas politikas veidošanā Latvijā.

Ar projektu "Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā" biedrība palielinās savu biedru aktivitāti un veicinās sabiedrības iesaistīšanos tādu visai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā kā no pesticīdiem tīras vides un lokālas veselīgas pārtikas pieejamība ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Lauksaimniecības intensificēšanās pēdējos gados ir krasi pasliktinājusi stāvokli šajās jomās Latvijā līdz pat tiešam veselības pasliktinājumam lauku iedzīvotājiem intensīvās lauksaimniecības teritoriju piegulošajos ciemos/viensētās. Biedrības aktivitātes gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, apvienojoties ar līdzīgi domājošām organizācijām ir vērstas uz situācijas uzlabošanu vides un pārtikas piesārņojuma samazināšanā.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, kuru aktīvākā darbība inicializēs attieksmes maiņu dažādās lauku iedzīvotāju grupās, aktīvos pilsētu iedzīvotājos. Veidojot aktīvu kampaņu seno šķirņu saglabāšanai un kulināro īpašību popularizēšanai, tiks veicināta patērētāju uzvedības maiņa – ne vien izvēlies vietējo, bet arī bioloģisko, no savām sēklām audzēto pārtiku.

предоставил финансирование: 16 950,61 EUR / 11 912.96 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MAC/064
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Permakultūras biedrība”
Место реализации: Latgales, Kurzemes, Zemgale, Vidzemes, Rīgas plānošanas reģioni
Период проетка: 01.02.2020.- 31.10.2020.