Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


TUESI.LV 120+

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķi - veicināt Latvijas iedzīvotāju, īpaši jaunu cilvēku, piederības apziņu Latvijai, kā arī radīt interesi un motivāciju līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē. Popularizēt jaunos cilvēkus kā resursu Latvijas tagadnes un nākotnes veidošanā.

Projekta TUESI.LV 120+ ietvaros tiks radīti 20 iedvesmojoši video stāsti par jauniem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju. Projekts turpinās Latvijas simtgadei veltīto TUESI.LV video stāstu sēriju.

Projekts uzrunās Latvijas sabiedrību īsā, kodolīgā un viegli uztveramā video formātā. Radītie TUESI.LV iedvesmas video stāsti sekmēs pilsoniskās sabiedrības attīstību - veicinās Latvijas iedzīvotāju piederības apziņu un motivāciju līdzdarboties savas kopienas un valsts veidošanā. Katrs TUESI.LV stāsta varonis būs "dzīvs" un "reāls" piemērs piederības apziņai un aktīvā rīcībā balstītai līdzdalībai savas kopienas un valsts veidošanā.

Projekta mērķgrupas: jauni cilvēki dažādos Latvijas reģionos (TUESI.LV video stāstu varoņi) - 20 cilvēki; Latvijas iedzīvotāji (dažādas sabiedrības grupas, t.sk. jauni cilvēki), kuri noskatīsies sagatavotos TUESI.LV video stāstus - 100 000 (sasniegtās auditorijas lielums).

предоставил финансирование: 28 918,00 EUR / 20 323.69 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MAC/050
Исполнитель проекта: Biedrība „NEXT”
Место реализации: Visa Latvija (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas plānošanas reģioni)
Период проетка: 01.04.2020.- 31.10.2020.