Начало > MAF nacionālie konkursi 2021 > Latvijas valstspiederības un pilsoniskās aktivitāt[..]

sif-jauns-kras


Latvijas valstspiederības un pilsoniskās aktivitātes stiprināšana diasporas laikrakstos Brīvā Latvija un Laiks

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Поиск проектов

Projekta ietvaros paredzēts iekļaut diasporas auditorijai aktuālo informāciju, procesu, analīzi un komentārus, kas vērsti uz diasporas iesaistīšanu un izpratni Latvijai nozīmīgās politiskajās, sabiedriskajās un ekonomikas jomās, veicināt pilsonisko līdzdalību, remigrācijas procesus u.c. vēstīt par Latvijas ievēlēto deputātu darbu Eiroparlamentā; aktīvi iesaistīties un veidot izpratni attiecībā uz Diasporas likuma saturu; informācijas sniegšana par jautājumiem, kas saistīti ar remigrāciju, kā arī par izglītības un darba iespējām Latvijā; kultūrtelpas stiprināšanas jomā: pieredzes apmaiņa sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanā, kultūras jaunrades veicināšana un aprakstīšana, informācija par Ārlietu ministrijas un vēstniecību iniciatīvām diasporas sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā, kā arī diasporas organizācijas kapacitātes un vienotības stiprināšanas mērķiem.

предоставил финансирование: 9 667,80 EUR / 6 794.57 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/MA/050/01
Исполнитель проекта: Biedrība "Laiks-BL"
Период проетка: 01.05.2020. - 31.01.2021.