Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latvijas vārds izskan pasaulē

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Search projects

Projekta mērķis ir papildināt Īrijas ziņu portāla Baltic-Ireland.ie saturu ar nozīmīgām un kvalitatīvām publikācijām, padziļināti skaidrojot un komentējot Remigrācijas procesu, atspoguļojot diasporas latviešu iesaisti sabiedriski politiskajā dzīvē un centienus saglabāt saikni ar Latviju, tās kultūru un vēsturi.

Paredzēts arī popularizēt latviešu sasniegumus sporta, zinātnes, mākslas un citās jomās; veidot pieredzes stāstus par aktivitātēm citās diasporas zemēs; dalīties ar labās prakses piemēriem un stāstīt par Latvijas valsts un pašvaldību rīkoto pasākumu norisi diasporā.

Amount of Grant Awarded: 9 998,17 EUR / 7 026.75 LVL;
Project number: 2020.LV/MA/034/02
Project Promoter: IMLO Lat-Ireland.Ltd / www.baltic-ireland.ie
Duration of the project: 01.05.2020. - 31.01.2021.