Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latvijas vārds izskan pasaulē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir papildināt Īrijas ziņu portāla Baltic-Ireland.ie saturu ar nozīmīgām un kvalitatīvām publikācijām, padziļināti skaidrojot un komentējot Remigrācijas procesu, atspoguļojot diasporas latviešu iesaisti sabiedriski politiskajā dzīvē un centienus saglabāt saikni ar Latviju, tās kultūru un vēsturi.

Paredzēts arī popularizēt latviešu sasniegumus sporta, zinātnes, mākslas un citās jomās; veidot pieredzes stāstus par aktivitātēm citās diasporas zemēs; dalīties ar labās prakses piemēriem un stāstīt par Latvijas valsts un pašvaldību rīkoto pasākumu norisi diasporā.

Piešķirtais finansējums: 9 998,17 EUR / 7 026.75 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/MA/034/02
Projekta īstenotājs: IMLO Lat-Ireland.Ltd / www.baltic-ireland.ie
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020. - 31.01.2021.