Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Diasporas notikumu multimediāla atspoguļošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt latvisko kultūrtelpu, nodrošinot Latvijas diasporā notiekošo pasākumu atspoguļošanu medijos, par tiem sagatavojot kvalitatīvus multimediālus informācijas materiālus. Tas veicinās ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu valstisko apziņu, palīdzes saglabāt saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī nodrošināt sajūtu, ka neatkarīgi no mītnes zemes, katrai latvietību veicinošai aktivitātei ir nozīme un katrs no diasporas pārstāvjiem ir daļa no Latvijas.

Projekta uzdevums ir no vismaz 60 interesantākajiem notikumiem latviešu kopienās ārpus Latvijas apzināt, ievākt, sagatavot un publicēt dažādus multimediālus materiālus gan atsevišķās publikācijās, gan tos apkopojot vienotos TV ziņu video sižetos.

предоставил финансирование: 9 991,82 EUR / 7 022.29 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/MA/053/03
Исполнитель проекта: Biedrība "Latviesi.com" / www.latviesi.com
Период проетка: 01.05.2020. - 31.01.2021.
 


Дата печати: 18.06.21