Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


No svešā par savējo – Mūsējie III

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Search projects

Projekta mērķis ir veidot sabiedriski nozīmīgu un kvalitatīvu satura/interviju sēriju "No svešā par savējo – Mūsējie III" par pozitīviem integrācijas piemēriem Latvijas sabiedrībā un popularizēt tos, lai veicinātu kopējo mazākumtautību integrēšanos Latvijas sabiedrībā. Mērķis ir stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai. Projekta mērķa grupa ir sabiedrībā kopumā (sievietes un vīrieši vecumā no 25 līdz 75 gadiem), tostarp mazākumtautību pārstāvji. Projekts "No svešā par savējo – Mūsējie III" ir 2017. un 2019. gadā realizēto mērķprogrammu "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" projektu "Mūsējie – viņi iedvesmo citus!" un "Mūsējie – Viņi iedvesmo citus II" turpinājums.

Amount of Grant Awarded: 14 817,56 EUR / 10 413.84 LVL;
Project number: 2020.LV/MA/058/08
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" / Kas Jauns avīze, 9vīri, Patiesā dzīve, Jauns.lv
Duration of the project: 01.08.2020. - 31.10.2020.