Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


RAIDĪJUMU SĒRIJA “PARUNĀSIM? SARUNĀSIM!”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis atbilstoši konkursa nolikumam un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta pirmajā daļā noteiktajiem sekojošiem uzdevumiem:
1) veicināt patriotisku attieksmi pret neatkarīgās Latvijas valstiskumu, tās demokrātisko valsts iekārtu; un
6) veicināt sabiedrības integrāciju un saliedētību uz latviešu valodas pamata; un
7) nodrošināt latviešu valodas saglabāšanu, attīstību un lietošanu, tās kā valsts valodas funkcionēšanu pilnā apjomā, it sevišķi veicinot latviešu valodas kā visu Latvijas iedzīvotāju kopējās saziņas valodas lietošanu; un
9) veicināt cieņu pret latviešu valodu, popularizēt Latvijas vēsturi un kultūras vērtības; un
ar radio formāta palīdzību, sasniedzot lielāko krievvalodīgo auditoriju Latvijā, asprātīgā, neuzbāzīgā un aizraujoši iesaistošā formā uzlabot un apgūt latviešu valodas prasmes, īpaši praktiskajā ikdienas saziņā, lai ar vien biežāk justos droši sazinoties latviešu valodā.

Ļoti bieži sabiedrības integrācija nenotiek tik ātri kā gribētos, jo pastāv valodas barjera. Ļoti bieži valodas barjera veidojas, jo ir bailes un kauns par nepareizu valodas lietošanu. Šie ikdienas raidījumi ir veidoti, lai motivētu, iedrošinātu un iedvesmotu sākt latviešu valodas lietošanu, skaidrojot pašas vienkāršākās sadzīves situācijas.

Spējot orientēties praktiskos latviešu valodas līkločos, sabiedrības integrācija notiks dabīgi, jo nav iespējama ar mehāniski izvirzītiem mērķiem. Sabiedrības integrācijas pamatā būs valodas prasme, ko, savukārt, nav iespējams iegūt bez praktiska pielietojuma ikdienā. Mūsu uzdevums ir šo latviešu valodas apguves ceļu padarīt vieglu, pieejamu un saprotamu ikvienam.

Plānotā sasniegtā auditorija – 303 900 klausītāju katru nedēļu.

предоставил финансирование: 29 474,33 EUR / 20 714.68 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/MA/015/09
Исполнитель проекта: Akciju sabiedrība "RADIO SWH" / RADIO SWH+
Период проетка: 01.06.2020. - 06.11.2020.
 


Дата печати: 18.06.21