Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Melu kontrole

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Search projects

Digitalizācijas laikmeta izraisītā plašā informācijas pieejamība, infoizklaides produkti, interneta vide un sociālie mediji ir būtiski ietekmējuši sabiedrības spēju orientēties bezgalīgajā informācijas daudzumā un atšķirt melus no patiesības. Mūsdienu mediju vidē arvien vairāk pieaug nepatieso ziņu daudzums, ikviens indivīds, kā arī sabiedrība kopumā var kļūt par viltus ziņu upuriem vai, netīši, pat par šo ziņu izplatītājiem. Ar viltus ziņu palīdzību tiek mēģināts manipulēt ar sabiedrību, šādi ietekmējot sociālos, ekonomiskos un politiskos procesus. Viltus ziņas samazina sabiedrības uzticību plašsaziņas līdzekļiem, vienlaicīgi vājinot sabiedrības kritisko domāšanu. Arvien lielāku mūsu sabiedrības dzīves daļu aptver nepatiesību un puspatiesību "burbulis".

Projekts "Melu kontrole" sniedz Latvijas sabiedrībai rīkus, lai paaugstinātu tās noturību pret dezinformāciju, ar reāliem piemēriem informē un izglīto par paņēmieniem, kurus izmantot, lai atšķirtu patiesās no viltus ziņām, stāsta par to kā izvairīties un kā pasargāt sevi un savus tuviniekus no medijos pieejamās nepatiesās informācijas. Raidījumu vadītāji kopā ar pieaicinātajiem viesiem - ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem, politiķiem, māksliniekiem un sportistiem analītiski pēta reālus, Latvijas un pasaules mēroga, viltus ziņu piemērus. Raidījumos tiek diskutēts par metodēm ar kuru palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēti risinājumi kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu un manipulāciju ar faktiem izplatību mediju vidē.

Amount of Grant Awarded: 45 708,11 EUR / 32 123.84 LVL;
Project number: 2020.LV/MA/007/12
Project Promoter: SIA "RNR LTD" / Mix Fm; Mixnews.lv
Duration of the project: 01.05.2020. - 31.01.2021.