Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Zaļais kurss

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Поиск проектов

Oписание

Projekta "Zaļai kurss" mērķis ir apzināt uzņēmumu spēju un gatavību sekot Eiropas Komisijas nospraustajam Zaļam Kursam un Latvijas Nacionālajam enerģētikas un klimata plānam. 29 publikācijās pielikumā "Latvijas Bizness" modelēsim, vai risks, balstoties uz sabiedrības pieprasījumu pēc videi draudzīgākām precēm, atpelnīs investīcijas? Kāds ES atbalsts un kāda iedzīvotāju maksātspēja nepieciešami klimatneitrālas ekonomikas ieviešanai? Sniegsim informāciju lēmumu pieņēmējiem par nepieciešamajiem priekšnoteikumiem.

Информация

предоставил финансирование: 28 587,60 EUR / 20 091.48 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/MA/030/24
Исполнитель проекта: AS "LATVIJAS MEDIJI" / Laikraksts "Latvijas Avīze" un portāls www.LA.LV
Период проетка: 01.05.2020. - 31.01.2021.

Документы

Документы