Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Trešais bērns

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Meklēt projektus

Projekta ietvaros žurnālisti no "Latvijas Avīzes", "Mājas Viesa" pievērsīsies Latvijai būtiskai problēmai, kas ietekmē valsts dzīvi gan tagad, gan ietekmēs nākotnē, - demogrāfijai. Latvijā samazinās iedzīvotāju skaits, ģimenēs dzimst mazāk bērnu, un tas būtiski ietekmē ne tikai valsts ekonomiku, bet valsts nākotni kopumā.

Demogrāfija ir viena no prioritārām nozarēm gan Nacionālajā attīstības plānā, gan valdības deklarācijā.

Projekta nosaukums "Trešais bērns" ietver ideālo mērķi, lai Latvijas ģimenēs būtu vairāk par vienu un diviem bērniem, taču publikācijās šī demogrāfijas tematika tiks tverta plašāk, runājot gan par dzimstību veicinošu valsts politiku, gan ģimeņu atbalsta politiku.

Projekta mērķis – pētīt un analizēt, kā valstij panākt, lai ģimenēs dzimtu vairāk bērnu; "Latvijas Avīzē", "Mājas Viesī", portālā LA.LV publikācijās informējot Latvijas sabiedrību, norādot uz problēmām, meklējot risinājumus.

Mērķa grupa – Latvijas iedzīvotāji, tajā skaitā ģimenes, bērnu vecāki, valsts politikas veidotāji, darba devēji, ierēdniecība, pašvaldības.
Tiešā auditorija - "Latvijas Avīzes", "Mājas Viesa" un portāla LA.LV auditorija un sociālie tīkli.

Piešķirtais finansējums: 20 464,39 EUR / 14 382.46 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/MA/033/27
Projekta īstenotājs: AS "LATVIJAS MEDIJI" / Laikraksts "Latvijas Avīze", žurnāls "Mājas Viesis" un portāls www.LA.LV
Īstenošanas ilgums: 01.08.2020. - 31.01.2021.