Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Atklāts projektu pieteikumu konkurss NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” - 2.daļa

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 15.06.2020.
Iesniegšanas datums: 15.07.2020.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklātu projektu konkursu NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam programmas īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību un NVO sadarbības iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.

Aicinām iesniegt projektu pieteikumus šādos Programmas konkursos:

  • Pasākumu rīkošana par godu Tēva dienai.

Konkursā pieejamais finansējums ir 25 000,00 EUR.
Vienam projektam pieejamais finansējums no 1 500,00 EUR līdz 15 000,00 EUR.
Projekta pieteicējam jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 10 % apjomā.

  • Ģimenei draudzīgas vides iniciatīvas, t.sk. vides objekti.

Konkursā pieejamais finansējums ir 17 000,00 EUR.
Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 10 000,00 EUR.
Projekta pieteicējam jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 10 % apjomā

Programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 15.jūlijs. Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g.15.jūlija plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
pa pastu (līdz š.g.15.jūlijam) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15 Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī zvanot uz tālruņa numuru 22811015.

Projekti: 11 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Nodibinājums “Kokneses fonds”Liepozolu lapenes izveide Likteņdārzā
2.Biedrība “InSpe”NĀC UN SPĒLĒ KOPĀ AR ĢIMENI!
3.Ropažu novada pašvaldībaVĒRTĪBU DOMNĪCA
4.Biedrība "Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība"Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu Tēvu dienas pasākums
5.Brocēnu novada pašvaldība"Tēvu mēnesis Brocēnos "Laiks kopā…""
6.Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla” “Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienības “Tēvu dienas salidojums””
7.Biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs”Tēva diena Kuldīgā “Senču dārgumus meklējot”
8.Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Valmieras Kultūras centrsTēva dienas svinības Valmierā
9.Ropažu novada pašvaldībaTĒVA DIENA ROPAŽU NOVADĀ
10.Tukuma novada DomeTēva diena Tukumā
11.LATVIJAS DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU BIEDRĪBU APVIENĪBATĒVU DIENA ZVEJAS IELĀ 2020