Home > Ģimenei draudzīgākā pašvaldība > Piedzīvojumu x virpulī

sif-jauns-kras


Piedzīvojumu x virpulī

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Projekta mērķis – uzlabot sociāli mazaizsargātāko ģimeņu situāciju, sniegt iespējas bērniem un jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas ģimenē, interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izbaudot saistošu programmu, ar kuras palīdzību bērni apgūs jaunas sociālās iemaņas un prasmes, paplašinās redzesloku un zināšanas par aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā. Projekta ietvaros plānota aktīvās atpūtas dienas nometne (Valmiera, Vidzemes Olimpiskais centrs).

Projekta mērķa grupa: 30 bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi (riska ģimenes), kuri dzīvo audžuģimenēs, pie aizbildņiem, no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni, ar kuriem tiek veikts sociālās uzvedības korekcijas darbs.

Amount of Grant Awarded: 6911,01 EUR / 4 857.09 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/16
Project Promoter: Nodibinājums “Valmieras sporta klubs”
Place of implementation: Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzeme